برای ورود به مسابقه ایران یار اینجا را کلیک کنید

به گزارش بیست؛
کجا ایستاده بودیم؟
به گزارش خبرنگار بیست؛ «زن در دو مرحله مظلوم بوده است، یکی در دوران جاهلیت، و اسلام منت گذاشت بر انسان و زن را از آن مظلومیتی که داشت بیرون کشید.
این مسئله از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد.
1
2
3
4
5

 

تازه ترین اخبار

عفاف و حجاب